Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. 1 Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.
Сообщество Украина

ЗАПИСЬ

Оксана Владимировна:) 20 марта 2014, 14:50 ···

Звернення до органів влади України з приводу поточної ситуації в країні.

Это обращение Донецкого обкома профсоюза работников образования и науки Украины.

В нем очень интересная статистика. Советую почитать тем, кто писала, что пенсионерам пора дома сидеть.


ЗВЕРНЕННЯ

до Голови Верховної Ради України Турчинова О.В.

 

Шановний Олександре Валентиновичу!

 

Ми, учасники XII Пленуму Донецького обкому профспілки працівників освіти і науки України, звертаємося до Вас, як до Голови найвищого законодавчого органу країни, з наполегливим проханням не допустити зменшення обсягів видатків на освітню галузь, прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на зниження рівня життя освітян, звуження їх трудових прав та гарантій. Глибоку стурбованість освітянського загалу області викликали окремі заходи, запропоновані Міністерством фінансів у пропозиціях до проекту Плану заходів з реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Протягом останніх років галузь освіти виживала в умовах жорсткої економії бюджетних коштів. З часу прийняття Закону України «Про освіту» не виконується стаття 61, якою визначено, що видатки на освіту мають становити не менше 10 % національного доходу. Фактично видатки становили щорічно 4-7 %. Їх обмежений обсяг призвів до того, що матеріально-технічна база закладів освіти застаріла і не забезпечує створення необхідних умов для перебігу навчально-виховного процесу та надання якісної освіти.

Щодо оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, то її рівень ніколи не відповідав законодавчо визначеному статтею 57 Закону України «Про освіту», а після прийняття Урядом в жовтні 2008 року Постанови № 939, якою було порушено ст. 6 Закону України «Про оплату праці» та введено фіксований розмір першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, його фактично перевели в режим «ручного управління» Кабінетом Міністрів.

Тому протягом останніх п’яти років із-за значного розриву між мінімальною заробітною платою та розміром першого тарифного розряду ЄТС педагогічні та науково-педагогічні працівники щомісяця втрачали від 300 грн. до 800 грн. У зв’язку з підвищенням у 2014 році розміру мінімальної заробітної плати до 1218 грн, розрив між мінімальною заробітною платою та розміром першого тарифного розряду ЄТС збільшився з 295 грн. в 2013 році до 366 грн. в 2014 році. У даній ситуації, неприйняття Кабінетом Міністрів України рішення про підвищення I тарифного розряду ЄТС призвело до ще більшої дискримінації в оплаті праці, порушення трудових прав освітян, подальшого зниження рівня життя та зневіри щодо відновлення законності в державі.

Неприпустимою є пропозиція Міністерства фінансів України обмежити виплати пенсій працюючим пенсіонерам у розмірі 50% призначеної пенсії за віком (пункт 30).

Бо це призведе до вивільнення більш ніж 50% науково-педагогічних працівників найвищої кваліфікації. За даними 2014 року в області  у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації серед працюючих докторів наук – 54,8% пенсіонери; серед працюючих кандидатів наук – 29,8% ‑ пенсіонери. Вищі навчальні заклади не зможуть забезпечити нормативи та вимоги кадрового забезпечення, визначені наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2011 р. №1377 «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» та отримати необхідний рівень акредитації, внаслідок чого знизиться статус вищого навчального закладу, зменшиться фінансове забезпечення, унеможливлюється підготовка фахівців рівня «магістр» за низкою спеціальностей.

Передчасними та невиправданими ці пропозиції є і для закладів освіти. Більш ніж 20 % вчителів - пенсіонерів забезпечують навчально-виховний процес, а в окремих містах та сільських районах цей показник сягає 30-40 %. У сільських школах бракує молодих спеціалістів: вчителів математики, фізики, інформатики, початкових класів. Завдяки працюючим пенсіонерам забезпечується навчально-виховний процес в малокомплектних віддалених школах, їх вивільнення призведе до закриття таких шкіл. Також більшість шкіл, дошкільних закладів залишаться без кочегарів, слюсарів, сторожів та іншого обслуговуючого персоналу. Зважаючи на те, що середній розмір пенсій педагогічних працівників є мізерним і складає від 1200 до 1600 гривень, освітянам не зрозуміло, чому вкотре фінансові проблеми в державі пропонується вирішувати за рахунок найбільш обділених верств населення: вчителів, вихователів.

Реалізація пропозицій про збільшення педагогічного навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу до 24 годин на тиждень призведе до:

-                     звільнення кожного четвертого педагогічного працівника, бо уже сьогодні в Донецькій області більш ніж 15 % педагогічних працівників працює з навантаженням менше ставки, а 65 % тільки на ставку (18 годин);

-                     зростання чисельності безробітних серед найбільш освічених та інтелектуально розвинених категорій громадян та випускників педагогічних вищих навчальних закладів;

-                     зменшення заробітної плати тих вчителів, які залишаться, погіршення умов їхньої праці, її інтенсифікації і погіршення стану здоров’я вчителів.

Неприпустимими є наміри щодо встановлення гнучкого стимулювання працівників і встановлення розміру надбавки в межах 20 % педагогічним працівникам, виплату якої запроваджено всім педагогічним працівникам з 1 вересня 2011 року, завдячуючи активним, солідарним діям членів Профспілки працівників освіти і науки України.

Стосовно посилення інтенсифікації праці науково-педагогічних та педагогічних працівників шляхом запровадження нормативу співвідношення кількості студентів на одного викладача 18 до 1, то такі заходи не відповідають європейським стандартам. За даними провідного рейтингу найкращих університетів світу, одним з найвагоміших показників якого з часткою 20 % є «Співвідношення професорсько-викладацького складу та чисельності осіб, що навчаються» провідні місця займають вищі навчальні заклади, у яких цей показник складає від 1:4 (Голландія, Франція) до 1:7 (Данія), 1:10 (США).

Збільшення показника призведе до чисельних негативних наслідків, основними з яких є суттєве погіршення якості вищої освіти, скорочення на 30-40% складу викладачів, кадрового обвалу у вищих навчальних закладах, збільшення понад законодавчо унормованого обсягу начального навантаження на викладача (при цьому український викладач сьогодні отримує найнижчу в Європі заробітну плату при найбільшому навчальному навантажені).

Викликають подив пропозиції щодо скасування статті 28 Закону України « Про зайнятість населення» щодо надання молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як на три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у сільських населених пунктах, одноразової адресної допомоги у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України (пункт 58), бо в Донецькій області в 2012-2013 навчальному році прийшло працювати в заклади освіти лише – 131 молодий спеціаліст (0,5% від загальної кількості учителів). Із них вибули до закінчення терміну – 31, після закінчення терміну – 41.

Сьогодні ми звертаємося до Вас за дорученням освітянського загалу Донецької області з проханням не допустити повної руйнації освітянської галузі та забезпечити дотримання вимог статей 22 та 113 Конституції України при прийнятті нормативно-правових актів, спрямованих на виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України.

 

За дорученням учасників XII Пленуму,

 

Голова

Донецького обкому профспілки

працівників освіти і науки України                                 А.С. Горшкова


1